Bouwen onder de Omgevingswet

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is op bouwen onder de Omgevingswet gepromoveerd. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken. Zijn specialiteit is het mogelijk maken van bouwprojecten onder de Omgevingswet. Hij schrijft ook veel over de Omgevingswet en geeft ook vaak cursussen. Als bouwrechtadvocaat met een technische achtergrond kan Peter als geen ander bouwen onder de Omgevingswet uitleggen.

Peter heeft de toelichting bij de bouwregelgeving voor het gerenommeerde Tekst & Commentaar Omgevingswet geschreven. Overigens heeft hij ook jarenlang als senior adviseur bouwregelgeving gewerkt voor het Informatiepunt Omgevingswet van het Rijk.

De Eerste Kamer heeft op 15 april 2021 aan minister Ollongren vragen gesteld over de wetenschappelijke publicaties van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Nu de Eerste Kamer hem veelvuldig aanhaalt, verzond Peter op 7 mei 2021 de volgende brief aan de Eerste Kamer.

/ Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet gelijktijdig met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetten leiden tot de grootste wijzigingen in de bouwregelgeving ooit. Sowieso is de Omgevingswet de grootste wetswijziging in meer dan een eeuw tijd. In de Omgevingswet gaan 26 wetten op het gebied van omgevingsrecht op. 

De Omgevingswet bevat een “knip” in de omgevingsvergunning voor bouwen:

– een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit
– een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit

De gemeente toetst een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aan het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan, de bouwverordening en de welstandsnota. Het is mogelijk om ook de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit in twee delen aan te vragen (artikel 12.27a Besluit kwaliteit leefomgeving). Daarnaast toetst de gemeente de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aan de technische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en het maatwerk in het omgevingsplan.

Regelmatig adviseert Peter zijn cliënten om hun bouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt met een buitenplanse omgevingsplanvergunning (bopa) of met een wijziging van het omgevingsplan. Ook heeft hij oplossingen voor het wegvallen van de kruimellijst.

Langzamerhand zal de technische vergunningplicht verdwijnen. Het stelsel van kwaliteitsborging uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal stapsgewijs die vergunningplicht vervangen.

 

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies? Heeft u interesse in een inhouse-cursus over de praktische gevolgen van de nieuwe regelgeving? Neem dan contact op met Peter op tel. 06 - 10057046 of peter@pdhadvocatuur.nl.
Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen.