/ Bouwmelding

Voor bouwwerken onder het stelsel van kwaliteitsborging geldt een meldplicht. Eerst geldt het stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken voor gevolgklasse 1. Daartoe behoren grondgebonden woningen en industriehallen van maximaal twee bouwlagen.

De initiatiefnemer moet de bouwmelding doen vier weken voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. Hij dient aan te geven welke private kwaliteitsborger aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging (beoordelingsmethodiek) tijdens de bouw toezicht houdt. Ook moet de private kwaliteitsborger een borgingsplan opstellen en moet een risicobeoordeling worden ingediend. In het borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan welke risico’s hij ziet voor de bouw en welke beheermaatregelen hij voorstelt.

Een onvolledige bouwmelding is juridisch gezien geen bouwmelding. U mag dan niet beginnen met de bouw. De gemeente is niet verplicht om aan te geven dat de bouwmelding volledig is en is geaccepteerd. De positieve reactie van de gemeente is geen appellabel besluit. Deze reactie is immers niet op rechtsgevolg gericht. Het rechtsgevolg – het mogen binnen met de bouw – volgt rechtstreeks uit een volledige bouwmelding.

De weigering van de gemeente om de bouwmelding te accepteren is wel een appellabel besluit. Het rechtsgevolg is immers dat u niet mag beginnen met de bouwwerkzaamheden. U kunt tegen de weigering procederen. Natuurlijk verdient het echter de voorkeur om de bouwmelding aan te vullen om een juridisch geschil te voorkomen.