Proefschrift van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan over vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter behandelt het geldende recht, bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht. Constructieve veiligheid nader beschouwd.

mr. dr. ing. P.M.J. de Haan

In de hoofdstukken 3 – 7 behandelt Peter het geldende recht. De hoofdstukken 8 – 10 gaan over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en hoofdstuk 11 heeft betrekking op bouwen onder de Omgevingswet.

Over de auteur:

Mr. dr. ing. Peter de Haan is een gepromoveerd advocaat en gespecialiseerd in (publiek) bouwrecht, omgevingsrecht, vergunningverlening en handhaving. Peter is de eigenaar en oprichter van PDH Advocatuur.