Conformiteitsverklaring omgevingsplan

Conformiteitsverklaring omgevingsplan

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2020/45) over de conformiteitsverklaring of een initiatief omgevingsplanvergunningvrij is en/of aan het omgevingsplan voldoet. Conformiteitsverklaring omgevingsplan...
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Eric Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2020/115) over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet mr. dr. ing. P.M.J. de Haan en mr....
Handhaving bouw onder de Omgevingswet

Handhaving bouw onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2019/36) over de handhaving bij bouwen onder de Omgevingswet. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of de private kwaliteitsborger kan handhaven. Handhaving bouw onder...
Vergunningverlening bouw onder de Omgevingswet

Vergunningverlening bouw onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (TBR 2019/17) over vergunningverlening voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De gevolgen van de wijze van vergunningverlening voor de Wet kwaliteitsborging voor...
De normenpiramide van de Omgevingswet

De normenpiramide van de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van mr. Eric Moesker en advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR 7301, 31 oktober 2020) over de normen die voor bouwwerken gelden onder de Omgevingswet. De normenpiramide van...