Maatwerk technische bouwregelgeving in de Omgevingswet

Maatwerk technische bouwregelgeving in de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van mr. Eric Moesker en advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2019/120) over het maatwerk bij technische bouwregelgeving in de Omgevingswet en wat dat maatwerk betekent voor de Wet kwaliteitsborging...
Proefschrift

Proefschrift

Proefschrift van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan over vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter behandelt het geldende recht, bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De preventieve en de repressieve toetsing...
Bouwen onder de Omgevingswet

Bouwen onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Eric Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2017/109) over de rechtsonzekerheid bij bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De omgevingsvergunning...