/ Publicaties

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan over bouwen onder de Omgevingswet. Voorts gaan zijn publicaties over hoe de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet wordt verwerkt. De publicaties zijn weergegeven zonder de verwijzingen in de voetnoten naar de parlementaire geschiedenis. De volledige publicaties inclusief voetnoten zijn in te zien in de bouwrechttijdschriften. Ook kunt u daarvoor contact opnemen met Peter.